Get Adobe Flash player

Patron LO SOP

 

 

Uroczystości nadania imienia i poświęcenia Sztandaru odbyły się 15 czerwca 2007 roku.

 

Patron szkoły

 

Społeczność szkolna przygotowywała się do tych wydarzeń właściwie od początku swojego istnienia, czyli prawie dwa lata. Uczniowie i nauczyciele LO SOP debatowali nad propozycjami kandydatur Patrona szkoły, potem przeprowadzono wstępne eliminacje - wybrano trzy wspaniałe postacie: Julian Ursyn Niemcewicz, Maria Skłodowska-Curie, ksiądz Jan Twardowski. Następne debaty i wybór uczniów okazał się następujący: Ksiądz Jan Twardowski -poeta, taka była decyzja szkolnej społeczności. Rozpoczęły się przygotowania, ustalono harmonogram poszczególnych działań. Sylwetkę Patrona przybliżył nam Pan Waldemar Smaszcz -pisarz, krytyk literacki, przyjaciel Księdza Jana i Jego bliski współpracownik.

 

 

Poznawano twórczość Księdza Poety, młodzież w konkursie ogłoszonym przez dyrektora szkoły zaprezentowała niezwykle interesujące interpretacje Jego wybranych utworów poetyckich. Portret Patrona szkoły wykonał Stanisław Płuciennik, płocki artysta - malarz. W przygotowanie naszej uroczystości włączyło się wiele znaczących osób i instytucji. Wspomagał, doradzał z niezwykłą życzliwością i zainteresowaniem Proboszcz Parafii Farnej ks. kanonik Janusz Cegłowski.

 

Program artystyczny na uroczystość 15 czerwca przygotowali artyści Płockiego Teatru Dramatycznego z jego dyrektorem Markiem Mokrowieckim, angażując do tego artystycznego zadania naszych uczniów, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawowała Pani Magdalena Tomaszewska, aktorka Teatru Płockiego.

 

Gdy nadszedł ten niepowtarzalny dzień 15 czerwca, społeczność szkolna ze Sztandarem i portretem Patrona skierowała się najpierw do kościoła parafialnego.
Tam odbyła się uroczysta Msza święta, podczas której nastąpiła ceremonia nadania imienia i prawa posiadania Sztandaru. Liceum Ogólnokształcące SOP otrzymało imię Księdza Poety Jana Twardowskiego - akt nadania imienia na ręce Pani dyrektor przekazał Prezes Zarządu Głównego SOP prof. dr hab. Wiesław Gworys. Następnie Ksiądz Dziekan Stanisław Każmierczak dokonał aktu poświęcenia Sztandaru LO SOP, potem Rodzice (Agnieszka Rychter, Elżbieta Zabłotna i Mirosław Kacprzak) przekazali sztandar na ręce Pani Dyrektor Alicji Kaliszuk, która wyraziła serdeczne podziękowanie wszystkim jego Fundatorom, zapewniła, że Sztandar będzie symbolem najwyższych wartości i fundamentem pracy wychowawczej Szkoły, a następnie przekazała Sztandar uczniom.


 

Po ceremonii przekazania Sztandaru nastąpiło ślubowanie uczniów na Sztandar szkoły. Zaszczytu tego dostąpili: Anna Karasiewicz, Katarzyna Machnik, Ewelina Wójcicka, Sylwia Grabowska, Dawid Turkowski i Łukasz Grabusinski.

 

Tekst ślubowania odczytał wicedyrektor LO Grzegorz Kaminski. Zakończenie uroczystości w kościele było też niezwykłe. Chór Minstrel z Małachowianki pod dyrekcją Sławomira Gałczyńskiego, po zakończeniu Mszy Św. odśpiewał "Sto lat" dla szkolnej społeczności SOP.

 

W takim podniosłym nastroju uczestnicy uroczystości i zaproszeni goście wrócili do szkoły. Po ceremonii powitania nastąpiło wbijanie pamiątkowych gwoździ przez Fundatorów Sztandaru oraz wystąpienia Gości.

 

Później uczestnicy uroczystości przeżyli wspaniałe chwile - najpierw dyrektor Teatru Dramatycznego w Płocku Marek Mokrowiecki odczytał tekst napisany przez Waldemara Smaszcza -krytyka i historyka literatury przybliżający sylwetkę Patrona Szkoły. A później - wspaniałe artystyczne przeżycie i spektakl pt. "Jest miłość za nic ..." w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego w Płocku i uczniów LO SOP.

 

Uroczystość uświetnił tez koncert w wykonaniu Krzysztofa Kralki z Państwowej Szkoły Muzycznej, który akompaniował artystom podczas wbijania pamiątkowych gwoździ, przepięknie na swoim saksofonie podkreślał każde kolejne wystąpienie dostojnych Gości.

 

Podczas uroczystości, w chwili gdy zabrał głos dyrektor Delegatury w Płocku Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie - Wojciech Rygalski, nastąpiło niezwykłe wydarzenie. W dniu tak pogodnym, bezwietrznym, słonecznym, zerwał się nagle wiatr. Przewróciły się dekoracje, spadł portret Patrona - Dyrektor Delegatury ze spokojem dokończył swoje wystąpienie, dekoracje przywrócono do stanu poprzedniego, a dyrektor Teatru Płockiego Marek Mokrowiecki, który prowadził uroczystość, skomentował to wydarzenie następująco: „Patron dał znać, że jest z nami". Społeczność szkolna usłyszała wiele ciepłych i życzliwych słów. Na zakończenie uroczystości dokonano odsłonięcia portretu Patrona szkoły. Portret Ks. J. Twardowskiego namalowany przez Stanisława Płuciennika odsłonili, przecinając wstęgę : Wiceprezydent m. Płocka Piotr Kubera, dyrektor Delegatury w Płocku MKO w W-wie Wojciech Rygalski, prezes ZG SOP prof. Wiesław Gworys.

 

Potem zebrani oglądali na dziedzińcu szkoły sprowadzoną z Książnicy Płockiej wystawę „Moje szczęśliwe życie" wg scenariusza Waldemara Smaszcza, poświęconą Księdzu Janowi Twardowskiemu.