Get Adobe Flash player

Sukcesy naszych uczniów
XVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy
"POZNAJEMY OJCOWIZNĘ"
24.05.2011

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej
Turystyczno-Krajoznawczy PTTK
21.05.2011

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA 2011

Ogólnopolski Konkurs Historyczny KRĄG 2011

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA 2011Segreguj Odpady